เชตวันมหาวิหาร อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

                    หลังจากที่ท่านอนาถบิฑิกเศรษฐีได้ตัดสินที่จะสร้างวัดในที่ของเจ้าเชตแล้ว ปรากฏว่าเจ้าเชตไม่อยากจะขายที่ให้จึงตั้งราคาสูงมาก คือให้เอาเงินมาปูวางเรียงกันจนเต็มพื้นที่แล้วจะขายให้ แต่พอท่านอนาถบิณฑิกะตกลงก็กลับไม่ยอมขายให้ ทำให้ท่านอนาถบิณฑิกะต้องไปพบมหาอำมาตย์ผู้พิพากษา เจ้าชายกับคหบดี ได้ถามมหาอำมาตย์ผู้พิพากษาความว่า ที่เจ้าชายพูดบอกให้เอาเงินมาปูเรียงกันเป็นอันตกลงขายแล้ว หรือไม่ตกลงขาย มหาอำมาตย์ผู้พิพากษาตอบว่า เมื่อพระองค์ตีราคาแล้ว อารามเป็นอันตกลงขาย

                  อนาถบิณฑิกคหบดี จึงสั่งให้คนเอาเกวียนบรรทุกเงินออกมาเรียงลาด  ริมจดกัน ณ อารามเชตวัน หมดทรัพย์ไป ๑๘ โกฎิ เงินที่ขนออกมาคราวเดียว ยังไม่พอแก่โอกาสหน่อย เหลือบริเวณใกล้ซุ้มประตู อนาถบิณฑิกคหบดีจึงสั่งคนทั้งหลายว่า “พนาย พวกเธอจง ไปขนเงินมาเรียงเพิ่มเติม”

            ขณะนั้น เจ้าเชตราชกุมารทรงพระรำพึงว่า ที่อันน้อย นี้จักไม่มีเหลือ โดยที่คหบดีนี้บริจาคเงินมากเพียงนั้น จึงเจ้าเชตราชกุมารตรัสกะ  อนาถบิณฑิกคหบดีว่า พอแล้ว ท่านคหบดี ท่านอย่าได้ลาดโอกาสนี้เลยท่าน จงให้โอกาสนี้แก่ฉัน ที่ว่างนี้ฉันจักยกให้ ดังนั้น อนาถบิณฑิกคหบดีใคร่ครวญว่า เจ้าเชตราชกุมารนี้ ทรงเรืองพระนาม มีคนรู้จักมาก อันความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ ของคนที่มีคนรู้จักมากเห็นปานนี้ ยิ่งใหญ่นักแล จึงได้ถวายที่ว่างนั้นแก่เจ้าเชตราชกุมาร เจ้าเชตราชกุมารรับสั่งให้สร้างซุ้มประตูลงในที่ว่างนั้น ส่วนอนาถบิณฑิกคหบดีได้ให้สร้างวิหารหลายหลัง ไว้ในพระเชตวัน สร้างบริเวณ สร้างซุ้มประตู สร้างศาลาหอฉัน สร้างโรงไฟ สร้างกัปปิยกุฎี สร้างวัจจกุฎีสร้างที่จงกรม สร้างโรงจงกรม สร้างบ่อน้ำ สร้างศาลาบ่อน้ำ สร้างเรือนไฟ  สร้างศาลาเรือนไฟ สร้างสระโบกขรณี สร้างมณฑป รวมทั้งหมดสิ้นเงิน ๑๘โกฏิ เจ้าเชตได้สร้างซุ้มประตู ๗ ชั้นถวายด้วย วิหารจึงนี้มีชื่อว่า เชตวนาราม อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เพราะเป็นสวนของเชตกุมารมาก่อน มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘ กรีส (๑ กรีส = ๑๒๕ ศอก) และเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมา ท่านเศรษฐีได้จัดการฉลองสิ้นเงินไปอีก ๑๘ โกฏิ รวมเป็นเงินทั้งหมดถึง ๕๔ โกฏิ

              หลังจากนี้ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็จะได้ถวายวัดนี้ในพระพุทธศาสนา เรื่องราวจะเป็นเช่นใดโปรดกันติดตามกันต่อ

               ขออนุโมธนาผู้มีบุญมากทุกท่านในการศึกษาพุทธประวัติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: